top of page
logo sepoc.png
SePoC metodologia:  Mètodes de recompte
SePoC consta de tres mètodes d'obtenció de dades ben diferenciats:
 • Trampes de caiguda: Plats de colors amb aigua sabonosa que atrapen els insectes que hi cauen. S'utilitzen principalment en les "parcel·les de seguiment."
 • Recomptes FIT (Flor-Insecte-Temps): És el número d'insectes presents en una superfície ( 50x50 cm) determinada amb flors durant un període de temps concret (10 min). S'utilitzen en els "mostreigs puntuals" i en les "parcel·les de seguiment"
 • Transectes de recompte: Són itineraris on es conten tots els pol.linitzadors que es reconeixen al vol. Només s'utilitzen en algunes parcel·les de seguiment. Cal que l'observador estigui familiaritzat amb els grups que cal identificar i amb la metodologia per obtenir recomptes vàlids.
Cada "parcel·la de mostreig" ha de tenir mínim 6 recomptes anuals de com a mínim dos tipus de mostreig. 
Els mostreig 
 
Totes les espècies de pol·linitzadors s'agrupen en els següents grups per fer-ne el recompte:
 • Borinots
 • Abelles de la mel
 • Abelles solitàries
 • Vespes
 • Sírfids 
 • Altres mosques
 • Papallones
 • Arnes
 • Escarabats més grans de 3 mm
 • Insectes petits de menys de 3 mm
      (inclosos els escarabats del pol·len)
 • Altres insectes
Què es necessita per fer el seguiment?
 
Capacitar-se amb el projecte amb qualsevol de les xerrades i jornades que organitza SePoC.cat.
 
Establir un quadrat d'1 km: cada observador farà una proposta de quadrant per fer el seguiment SePoC.cat i aquesta es validarà per part dels responsables del projecte.
 
Documentació:
a. Un mapa del quadrat de la vostra enquesta mostra les ubicacions de les estacions de mostreig de trampa (vegeu un exemple)
 
b. El dossier de permisos i autoritzacions d’accés a la parcel·la de mostreig. El document acreditatiu que es forma part del projecte SePoC.cat i l’autorització de captura que ha gestionat SePoC.cat , amb detalls de com contactar amb cadascun propietari de terres abans de mostrejar.
 
Recordeu que no es pot recollir cap especimen sense el permís de la generalitat que se us tramitarà vinculat al projecte SePoC.cat
 
La informació d’accés, els permisos i els contactes dels propietaris dels terrenys de les percel·les són informació que no ha de ser divulgada.
 
Material de seguiment:L’equip de seguiment és molt senzill. Per començar, SePoC.cat subministra la major part dels equips i dels consumibles que necessiteu per a realitzar el seguiment.
 
Formulari d’enregistrament: Per a cada visita de seguiment, haureu d’omplir formularis d’enregistrament: per trampes PAN i recomptes FIT i un per transectes (només en cas de fer-ne)
 
Una guia de flors: Una guia per a les espècies florals o tipus comuns que es poden trobar
durant els seguiments i són flors objectiu per al recompte de FIT.
A l’annex 3 trobareu informació de les flors objectiu.
 
Una guia d’insectes: A l’annex 2 trobareu informació dels grups d’insectes que contem

Estudi, difusió, conservació i millora del medi ambient

bottom of page