top of page

Què fem, i què oferim?

Projectes de conservació i millora ambiental
Restauració i millora d'habitats
Avaluació de l'estat de conservació
Accions de conservació
Estudis i seguiments de biodiversitat en tot
tipus d'entorns
Seguiments de fauna marina i fauna terrestre
Seguiments d'ambients marins i terrestres
Monitorització d'espècies
Sensors electrònics
Divulgació ambiental 5*
Activitats diferents
Materials divulgatius
Projectes didàctics

Estudi, difusió, conservació i millora del medi ambient

bottom of page