top of page
logo sepoc.png
logo sepoc.png
SePoC
Seguiment de Pol·linitzadors de Catalunya:  SePoC
 
SePoC és un protocol estandaritzat per seguir amb ciència ciutadana les poblacions de pol.linitzadors de Catalunya.
 
 
Descarrega el nostre material divulgatiu

Estudi, difusió, conservació i millora del medi ambient

bottom of page