top of page
logo sepoc.png
SePoC metodologia / Mètodes de recompte / Recomptes FIT
Recomptes cronometrats Flor - Insecte - Temps​. Recomptes FIT
Què són?
Els recomptes FIT, enregistren quants pol·linitzadors aterrissen en una superfíce amb flors durant un període de temps.
WhatsApp Image 2020-02-27 at 15.39.40 (1
WhatsApp Image 2020-02-27 at 15.44.34 (1
WhatsApp Image 2020-02-27 at 15.39.37.jp
Durant quant de temps enregistrem aterrissatges sobre les flors?
 
10 minuts​
En quin moment del dia fem recomptes FIT?
 
En quasevol moment del dia que es doni vol de pol·linitzadors, aixo sol ser entre les 10 h i les 18h, però en epocques fredes el moment de vol s'ecurça a es hores centrals de l dia i en dies de calor, pot començar abans i acabr més tard. 
Per això és molt important en els recomptes FIT enregistrar Dia, Hora, Temperatura, velositat de l vent i nubolositat.
Quina superfície utilitzem?
Els recomptes FIT es centren en "Zones de Mostreig" de 50 x 50 cm
Quines flors utilitzem per fer els recomptes FIT?
No totes les flor són adequades per fer recomptes FIT, ja que hi ha flors que no util·litzen dels serveis dels pol·linitzadors per la seva reproducció, fins hi tot les flors que atrauen polinitzadors, no ho fan durant tot el temps.
Els recomptes FIT intenten centrar-se en unes espècies objectiu (Llista "Flors Objectiu"), tot i que si no les trobeu a la vostra zona, o en l'època del l'any que feu el mostreig i per el contrari hi ha unes altres espècies que atrauen els pol·linitzadors podeu utilitzar-les també. És important que per fer un recompte FIT  us centreu en una espècie, que estigui àmpliament representada en l'hàbitat i que atregui a pol·linitzadors en aquell moment.
Flors Objectiu:
Llistat de Families i Gèneres d'interès per fer recomptes FIT
Com contem les unitats florals dins la zona de mostreig?
Inflorescences_Umbel_Kwiatostan_BaldachZ
Inflorescences_Umbel_Kwiatostan_Baldach.
Bluete_und_Tragblatt_(inflorescence).png
Inflorescences_Spike_Kwiatostan_Kłos.png
Koepfchen_(inflorescence).png
Kolben_(inflorescence).png
Doppelkoepfchen_(inflorescence).png
Pseudoterminalbluete_(inflorescence).png
Traube_(inflorescence).png
Flors individuals (per exemple, aranyó): cada flor compta com una unitat.
 
 
Umbel·les de flors (per a flors que tenen flors petites agrupades en "umbels", com els paraigües dins de fora, per exemple, el viratge), cada umbel compta com una unitat.
 
 
Caps de flors (on hi ha moltes flors minúscules dins d’un cap de flors més grans, per exemple, dent de lleó): cada cap de flor compta com una unitat.
 
 
Espigues de flors on es disposen diverses flors petites al llarg d'una tija (per exemple, lavanda): cada espiga compta com a unitat.
Conteu les flors de la vostra zona de mostreig 50x50cm.
 
Hem de saber dues coses sobre les flors objectiu:
 
Percentatge

 

 

Quina part del vostre pegat de 50 × 50cm està ocupat per les flors objectiu? - menys de la meitat del pegat, la meitat o més de la meitat
 
Numero de unitats florals:
Per saber el numero de unitats florals haureu de comptar les flors, però cal comptar-les de diferents maneres.
 
En alguns casos, és possible que tinguis moltes unitats floralsa comptar (per exemple, en una densa parcel·la de lavanda). En cas afirmatiu, és bo fer una estimació, p. comptant les "unitats" florals en un quart del quadrat i multiplicant per quatre per obtenir un total per al quadrat sencer.
 
Només s’han de comptar només les unitats florals raonablement fresques i que siguin susceptibles d’atraure insectes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WhatsApp Image 2020-02-27 at 15.39.37 (1
WhatsApp Image 2020-02-27 at 15.39.40.jp
Quines condicions meteorològiques són adequades?

 

Les visites de mostreig s’han de planificar mitjançant previsions meteorològiques, seleccionant els dies en què el clima sigui sec i càlid.
 
Les condicions ideals són:
 • una temperatura mínima de 13 ° C si el cel està clar (menys del 50% de núvols)
 • una temperatura mínima de 15 ° C si el cel està ennuvolat (coberta de núvols superior al 50%)
 • velocitat del vent com a màxim 5 a l'escala de Beaufort (vegeu annex XX)
 
Per recomptes FIT, No realitzeu recomptes quan la temperatura estigui per sota dels llindars anteriors. Se us demana que proporcioneu informació senzilla sobre la quantitat de sol i ombra durant el vostre recompte i les condicions del vent. Consulteu el formulari de registre per obtenir més detalls.
 
En el cas de la trampes PAN , les condicions anteriors han de complir-se al principi del dia i almenys el 50% del temps total d’exposició de 6 hores (per la qual cosa és acceptable una lleugera baixada de temperatura durant el dia).
 
No abandoneu les trampes PAN abans de les 6 hores tret que hi hagi pluja molt forta.
 
Si teniu accés a un termòmetre, utilitzeu-lo per supervisar i registrar la temperatura de l’aire al vostre lloc (a l’ombra, sense llum del sol ni des de la motxilla). En cas contrari, utilitzeu la mesura de temperatura de l’aire del quadre de comandament del cotxe. És possible que no s’aconsegueixin aquests requisits mínims de temperatura per a algunes localitats del Pirineu o visites hivernals a qualsevol parcel·la de mostreig. En aquests casos, es pot utilitzar una temperatura mínima d'11 ° C en condicions de cel clar i de 13 ° C si la cobertura del núvol és superior al 50%.
 
Quina ubicació puc utilitzar?
La vostra ubicació pot estar en qualsevol lloc on hi ha flors per atraure insectes pol·linitzadors.
 
Com es revisen les identificacions?
 
Tothom comet errors puntuals a l’hora d’identificar insectes, i això es tindrà en compte a l’hora d’analitzar les dades. Per ajudar-nos a permetre possibles identificacions errònies, us demanem que proporcioneu algunes fotos si podeu:
 • Un cop acabat el recompte, si és possible, dediqueu uns quants minuts a fer fotografies d’exemples dels diferents grups d’insectes que heu vist.
 • No cal fer cap foto de cada espècie diferent que veieu, però si podeu proporcionar una o dues fotos per mostrar exemples per a cada grup d’insectes que enregistreu us serà de gran ajuda.
 • No cal fer fotos de les espècies cada vegada que realitzeu un recompte de FIT, però si feu molts recomptes seria bo tenir algunes fotos com a mínim per a alguns.
 
 
 
Com puc fer un quadrat 50x50cm?
Se li demana que compti els insectes que visiten les flors objectiu dins d’un espai quadrat de 50cm per 50cm. La manera més fàcil de fer-ho és configurar un quadrat per definir la zona de mostreig. Es pot fer un quadrat mitjançant cartró, filferro, Cinta adhesiva, tubs de plastic, pals de fusta.
Quants recomptes he de fer?
 
En la Parcel·la de Seguiment aniria bé obtenir un recompte FIT per cada estació de mostreig, a vegades no hi ha prou floració per obtenir els 5 recomptes, cal però obtenir un mínim de 2 recomptes FIT per cada parcel.la de 1Km2
 
Puc fer més recomptes FIT?
Tots els recomptes, fins i tot només un, són útils per al projecte i es poden incloure en el nostre anàlisi, així que no oblideu afegir els vostres resultats al nostre formulari
Si podeu dur a terme diversos recomptes durant l'any que serien fantàstics i aportareu valor afegit a les vostres dades quan arribem a analitzar-les.
L’ideal seria fer recomptes que es repeteixen amb el pas del temps a la mateixa ubicació (o molt a prop) Podeu utilitzar diferents flors en diferents èpoques de l'any (i està bé desplaçar el quadrat per una petita zona per orientar-vos a diferents flors).
Si és capaç de realitzar recomptes a diverses ubicacions, també és molt útil, però, quan sigui possible, preferiríem més recomptes en menys ubicacions, en lloc de comptes únics en moltes ubicacions.
Si sou capaços de fer un numero molt elevat de recomptes, (no cal que sigui de la parcel.la de seguiment) durant la temporada d’abril a setembre, us proporcionaria un conjunt de dades realment bo a afegir al projecte.
 
 
 
Planificació del vostre recompte de FIT
 
Què necessitaré per dur a terme una enquesta?
   • Necessiteu uns 15 minuts de temps: el recompte en sí té una durada de 10 minuts.
   • Cronometre
   • full de registre i llàpis
   • Càmera
   • Quadrat 50x50cm
   • GPS (o mapa per saber localització)
   • Els recomptes han de tenir lloc en temps secs i força càlids, que hi hagi vol de po·linitzadors, vegeu les condicions meteorològiques a continuació.
   • Haureu de trobar una ubicació que conté una espècie de flor objectiu per observar durant el recompte de FIT. Es pot trobar en un jardí o parc, al camp o a una reserva natural. En qualsevol lloc que tingui flors adequades es pot utilitzar. Vegeu a continuació la llista de flors objectiu.
   • Cal mirar insectes en un pegat quadrat de 50cm per 50cm. La manera més fàcil de definir-ho és utilitzar un quadrat (vegeu més avall).
   • Se us demana que feu una foto digital de les vostres espècies florals objectiu i, com a mínim, alguns dels vostres recomptes per fer fotografies d’exemples dels diferents tipus d’insectes que heu vist.
   • Imprimiu el formulari de gravació i assegureu-vos que teniu un llapis o un bolígraf per gravar els vostres recomptes.
   • Si cal, imprimiu les guies d’identificació de plantes i insectes.
   • Després del compte, afegiu els resultats al formulari SePoC.cat.
 
 
Procediment
A la proximitat de cada estació PAN es farà un recompte cronometrat Flor – Insecte – Temps. FIT  .
 
En condicions ideals de floració, doncs obtindrem 5 recomptes FIT per cada parcel·la de mostreig. En èpoques de molt poca floració es poden saltar alguns recomptes FIT (per manca total de flors), tot hi així hi hauria d’haver un mínim de 2 recomptes FIT per parcel·la de seguiment.
 
Cal buscar en les proximitats de cada estació de mostreig flors de que atraguin insectes (millor si són de la llista de flors objectiu Annex 3), cal registrar el punt i procedir a fer el recompte FIT. Si trobeu més d'una flor objectiu, utilitzeu-ne una de diferent per a cadascun dels vostres recomptes cronometrats FIT.
Si no podeu trobar una de les espècies objectiu, seleccioneu una espècie en flor abundant a la zona i que tingui visites d’insectes, proporcionant-ne una descripció (amb foto) o idealment un nom d’espècie.
 
La ubicació i l’espècie de la flor objectiu poden canviar d’una visita d’enquesta a l’altra. Anoteu la ubicació de referència de la graella GPS de cada recompte FIT de 50 x 50 cm i la informació informació sol·licitada al formulari de gravació del compte FIT.
 
Col·loqueu la vostra parcel·la sobre un conjunt de flors que sigui prediminant a la zona i que atraguin als pol·linitzadors
 
Per a les plantes que creixen a un nivell del sòl o a prop, el quadrat es pot situar sobre la zona que es compta, tal com es mostra a la foto superior. Per a plantes / arbusts alts, el quadrat es pot situar verticalment o en un angle convenient en l’arbust, sempre que marqui clarament la zona de flors que utilitzeu per al vostre recompte.
 
Separeu-vos de la parcel.la 3 minuts per deixar temps als pol·linitzadors, recobrar el seu ritme habitual.
 
Conteu tots els pol.linitzadors que aterrissen sobre les flors durant 10 minuts i enregistreu-ho a la fitxa de registre FIT.
Es molt imprtant ser precisos en en temps! Utilitza el telefon o el rellotge com a cronometre!
Recorda:
 • Només contar insectes que aterren en flors de les vostres espècies vegetals objectiu, dins del quadrat 50x50 cm
 • Els insectes diminuts (fins a 3 mm de llarg, inclosos els escarabats del pol·len) s’han de comptar com a "Petits insectes menors de 3 mm de llargada"; no cal distingir a quin grup d'insectes pertanyen aquests diminuts insectes.
 • Si un insecte té més de 3 mm de llarg, però no esteu segurs de quin grup pertany, encara s'ha de comptar a la categoria "Altres insectes".
 • Ignora els insectes que no aterren, o que aterren en flors d’espècies vegetals no objectiu, o que aterren en fulles
 • Ignora les aranyes, els caragols o altres animals que no puguin aparèixer ocasionalment a les flors
 • De vegades es poden trobar insectes que s’amaguen a les bases de les flors, però no s’han de comptabilitzar a menys que els vegis activament o que es desplacin sobre la flor durant els seus deu minuts.
 
Se us demana que identifiqueu els insectes en diferents grups (per exemple, borinots, sírfids) i no cal que digueu quines espècies reals heu vist. Identificar insectes en grups no sempre és senzill: alguns són força evidents (per exemple, moltes persones coneixen el que sembla un borinot), però d'altres poden resultar complicats (com els sírfids més petites i les abelles solitàries). Consulteu la nostra guia d’identificació d’insectes per obtenir més informació sobre què cal buscar.
 
Volem que expliqueu tots els insectes que veieu en les flors objectiu, però és molt probable que en veieu alguns que no podreu confiar en un grup o un altre. Això està molt bé, i hi ha dues categories per a “altres insectes”, on es poden comptar insectes que no podeu identificar. Hi ha una categoria per a "Petits insectes menors de 3 mm de llarg", on podeu afegir estimacions d'algunes de les petites criatures que visiten les flors objectiu. Poden incloure els escarabats del pol·len, per exemple, que són escarabats negres i brillants, però es poden comptabilitzar en aquesta categoria qualsevol insecte realment petit. I hi ha una categoria "Altres insectes", que és per a qualsevol insecte de més de 3 mm de llarg que no s'adapti a un dels grups principals o que no pugueu identificar o que no estigueu segurs.
 
Per obtenir un total coherent, és important que comptis TOTS els insectes que visiten les flors objectiu, encara que això signifiqui posar-ne molt a la categoria “Altres”.
 
Proveu de comptar cada insecte individual una sola vegada. Per exemple, si un borinot vola a la vostra zona quadrat i aterra amb una flor objectiu, aquest compte és com un borinot. Si es trasllada a una altra flor dins del quadrat que no compta com a segon borinot. Però si un altre borinot entra des de fora del quadrat , es compta com a segon borinot.
 
Si teniu molts insectes que volen i surten del quadrat, pot ser molt difícil fer un seguiment de si veieu o no el mateix insecte una i altra vegada, i sabem que els recomptes no sempre seran perfectes. Tot el que demanem és que facis el possible per comptar tots els insectes que visiten les flors objectiu i comptar cada insecte individual una sola vegada, durant els deu minuts.
 
Per a cada recompte de FIT que feu, afegiu una o dues fotos de la vostra flor objectiu. Això ens permetrà revisar dues espècies florals utilitzades per als recomptes. Per a espècies distintives, una foto de flor serà suficient, però per a espècies menys distintives o espècies de les quals no en sabeu, proporcioneu una foto de la flor i una segona foto de la tija i de les fulles

Estudi, difusió, conservació i millora del medi ambient

bottom of page