top of page
logo sepoc.png
SePoC metodologia:                    2.- Parcel.les i Mostreigs puntuals
Per relitzar un SePoC es poden establir "Parcel·les de Seguiment", que es segueixen al llarg del temps amb la mateixa metodologia i  "Punts Mostreigs Puntuals" indrets on l'observador cregui oportú.
SePoC es basa en obtenir una gran quantitat de "Punts Mostreigs Puntuals", tot i això, és recomanable que cada observador, es faci responsable d'una "Parcel·la de Seguiment", on es segueix un protocol més acurat.
Elecció dels "Punts Mostreigs Puntuals"
 
Els "Punts Mostreigs Puntuals" són a l'atzar a critèri de l'observador, normalment s'utilitzen els Recomptes FIT, que només requereixen de 10 minuts  per obtenir les dades. En qualsevol espai on hi hagi flors (principalment les descrites a la metodologia) és adient fer un Recompte FIT.
Tots els recomptes, fins i tot només un, són útils per al projecte i es poden incloure en el nostre anàlisi, així que no oblideu afegir els vostres resultats al nostre formulari
Si podeu dur a terme diversos recomptes durant l'any que serien fantàstics i aportareu valor afegit a les vostres dades quan arribem a analitzar-les.
L’ideal seria fer recomptes que es repeteixen amb el pas del temps a la mateixa ubicació (o molt a prop) Podeu utilitzar diferents flors en diferents èpoques de l'any (i està bé desplaçar el quadrat per una petita zona per orientar-vos a diferents flors).
Si és capaç de realitzar recomptes a diverses ubicacions, també és molt útil, però, quan sigui possible, preferiríem més recomptes en menys ubicacions, en lloc de comptes únics en moltes ubicacions.
Si sou capaços de fer un numero molt elevat de recomptes, (no cal que sigui de la parcel.la de seguiment) durant la temporada d’abril a setembre, us proporcionaria un conjunt de dades realment bo a afegir al projecte.
.
Elecció de la "Parcel·la de Seguiment"
Les parceles utilitzades per el SePoC, són de 1 Km de costat. Dins de cada parcel·la es determinen 5 indrets diferents que siguin representatius dels principals hàbitats de la zona, i s'establirà un itinerari de 1 km aproximadament que passi per els diferents hàbitats, per si s'han de fer transectes de mostreig.
Recomanem que les parcel·les siguin en zones pròximes al domicili de l'observador, o com a mínim en zones que pugui garantir uns recomptes periòdics de forma estable.
 
 
 
 
 
 
 
Drets i responsabilitats d’accés a les "Parcel·la de Seguiment"

Els drets d’accés i les responsabilitats són diferents en funció del tipus de finca (publica o privada) abans de començar una seguiment PoMs sempre s’ha d’obtenir autorització del titular de la finca i cada cop que es mostrgi s’enviarà un avís.
Si teniu cap dificultat per accedir a una part de la parcel·la de seguiment, poseu-vos en contacte amb l'equip de SePoC.cat per obtenir més informació. També proporcionarem un "flyer" del projecte SePoC.cat que ofereix informació sobre l'enquesta, si algú us demana més informació.
 
Recordeu que no es pot recollir cap especimen sense el permís de la Generalitat que se us tramitarà vinculat al projecte SePoC.cat
 

Salut i seguretat

 
Com a voluntari, no teniu cap obligació de participar ni continuar amb aquesta seguiment. Els voluntaris són responsables de la seva pròpia salut i seguretat i no haurien de posar-se en una posició que pugui posar-los en perill o d'altres. Mai no heu de realitzar cap activitat si teniu dubtes sobre la salut i la seguretat de la vostra persona o d’altres persones. Volem que gaudiu de la participació al programa SePoC.cat i que cada mostreig no tingui problemes, per la qual cosa us demanem que no poseu riscos innecessaris.
Quan sigui possible, treballa amb un "amic" que et pugui acompanyar en la teva enquesta. Si treballem sols, i especialment en zones més allunyades, són necessaris els passos següents:
  • Deixa una nota del teuparador amb una persona responsable. Això ha d’incloure: data i hora de la visita per fer el mostreig, ubicació exacta del lloc, hora prevista per deixar el lloc i tornar a casa i dades d’identificació del vehicle.
  • S’ha de dir a la persona a qui es donen aquestes dades amb qui s’ha de contactar si no torna i a quina hora aixecarà l’alarma.
  • Carregueu un telèfon mòbil totalment carregat en cas d’emergència, però recordeu que pot no funcionar en regions remotes.
  • Abans de realitzar qualsevol activitat de sondeig, cada agrimensor hauria de tenir en compte els riscos particulars per a la salut i la seguretat associats als seus llocs d’enquesta individual i si les seves circumstàncies i condicions mèdiques individuals els exposen a riscos particulars.
  • Porteu calçat i protecció adequats del sol i porteu amb vosaltres un equip de primers auxilis.
itinerari sepoc.png
parcela 1.jpg

Estudi, difusió, conservació i millora del medi ambient

bottom of page