top of page
_8632d95c-7439-4952-b155-18ec1c62c727.jpeg
_1b0bcd4c-57a1-4d5f-bbd8-5fee41fd51da.jpeg
_ad91952b-d641-4ef9-87f0-151559220080.jpeg
_c4853c0b-e673-4861-a03f-4659b6a07aa5.jpeg
_f802f069-8061-4396-a8ed-fbf99de93611.jpeg

En què consisteix?

La prova pilot per l'anàlisi de l'efectivitat de l'ús de Beauveria bassiana com eina de control de Vespa velutina és un assaig triple, per veure l'efectivitat d'aquest fong entomopatogen en diferents condicions d'aplicació per reduir els atacs de vespa asiàtica als apiaris.

Assaig principal:
Amb l'ajut de apicultors de totes les associacions apícoles de Catalunya, es farà un seguiment de la pressió de vespa asiàtica en apiaris amb aplicació i sense aplicació del fong.

Assaig secundari:
En alguns punts de Catalunya es farà un seguiment exhaustiu de la pressió de vespa asiàtica tant dins com fora dels apiaris  

Assaig complementari:
En dos apiaris sota condicions experimentals s'estudiarà l'efecte del fong sobre les abelles de la mel i sobre la vespa asiàtica

Qui participa?

El 2023 a través de les associacions apícoles es va fer una crida per trobar apicultors voluntaris que volguessin formar par d'aquesta prova pilot. Aquells apicultors que varen omplir el formulari correctament són aquells que han estat convocats a participar a la prova pilot.

 

Estudi, difusió, conservació i millora del medi ambient

bottom of page