top of page
facebook_cover_photo_1.png

DIAGNOSI AMBIENTAL DE ZONES DE BANY I DE FONDEIG, I PROMOCIÒ ECONÒMICA D'ESPAIS MARINS DE GESTIÓ MUNICIPAL

Àrees Verdes Marines té dos nivells d'actuació i dues propostes diferenciades:  

 

Actuacions en camps de boies:

S'avaluen els fons, és fa una caracterització biològica i un estudi dels ancoratges dels camps de boies i com interactuen amb els hàbitats submarins. S'aporten propostes de millora i de seguiment i es confecciona amb eines GIS capes per ser incorporades pels ajuntaments com a eines de gestió.

 

Actuacions en zones de bany:

A través de la caracterització del medi físic i del medi biològic de les zones de bany, s'estableixen itineraris d'interès biològic, es confeccionen recursos gràfics per divulgar i promoure activitats de descoberta de l'entorn de forma respectuosa, i s'estableix un protocol de seguiment.

Actuacions en camps de boies

L'objectiu bàsic de les actuacions en els camps de boies és obtenir una visió actualitzada i independent de l'estat de conservació dels fons i dels sistemes de fondeig per poder fer propostes realistes de millora o seguiment d'aquests espais.

Caracterització biològica dels fons i caracterització dels sistemes de fondeig i dels ancoratges.

 

Mitjançant anàlisi d'imatges aèries, sondes, càmeres, sonars multi­feix, sonars d'escandallatge lateral inspecció de camp directe. Primer de tot es realitza una cartografia  de la distribució dels principals habitat marins associats als camps de boies, posteriorment es localitzen i es caracteritzen els ancoratges (Blocs, rodes, ancoratges ecològics, etc) en l'espai i s'avalua el seu impacte sobre el fons. L'elecció de cada tècnica tindrà a veure amb la tipologia i la mida del cada camp de boies.

Informes tècnics, propostes de gestió i seguiment

Tota aquesta informació es presenta en format GIS per poder ser incorporada per l'ajuntament en els seus sistemes de informació geogràfica i poder ser utilitzada com a eina de gestió/descisió en els seus plans d'usos dels espais litorals.

 

A més es presenta una memòria tècnica que aporta propostes de gestió per poder compatibilitzar els sistemes de fondeig amb la preservació dels fons.

 

També es fan propostes de seguiments per poder avaluar al llarg del temps l'estat de cada camp de boies i la seva compatibilització amb la preservació ambiental.

Actuacions en zones de bany

L'objectiu bàsic de les actuacions en les zones de bany és crear una idea transformadora de la visió de les platges com espais naturals protegits temporalment d'interès ambiental per ser visitables.

 

Caracterització biològica dels fons.

 

Primer de tot és fa una caracterització ambiental dels habitats presents en cada zona de bany escollida per aplicar-­hi el projecte. Una batimetria i una cartografia dels habitats a mida és una eina bàsica per després poder explicar els valors ambientals de cada indret.

 

De la mateixa manera s'estableix un sistema de monitorització ambiental per poder detectar al llarg del temps l'evolució de l'estat de conservació de les Zones Verdes Marines. Aquest sistema de monitorització ambiental és basa en registres directes de camp i en actuacions de ciència ciutadana per poder fer partíceps al usuaris de l'espai de la determinació del estat de conservació.

El disseny d'itineraris d'interès biològic molt detallats i específics per cada zona d'actuació del projecte és una de les claus per incentivar les activitats de descoberta respectuosa de l'entorn.

 

Eines de divulgació.

 

Aquest projecte realitza material gràfic específic per cada itinerari biològic , on es detalla el recorregut la tipologia dels fons que es trobaran els participants, les principals espècies característiques, l'equip necessari i les normes de seguretat per visitar l'espai.

Xerrades divulgatives per les escoles locals i visites guiades implicant els centres de busseig / empreses d'activitats locals.

FONS SUBMERGITS. DIAGNOSI I PROMOCIÓ

Àrees Verdes Marines     

www.areesverdesmarines.cat     

info@areesverdesmarines.cat                                     

 

Xavier Munill  

Bufalvent. Estudi de la Mediterrània

  www.bufalvent.net // xaviermunill@bufalvent.net 

672614849 

 

 

Boris Weitzmann

Biòleg, tècnic marí

weitzmannboris@gmail.com 

649687607

Estudi, difusió, conservació i millora del medi ambient

bottom of page