top of page
facebook_cover_photo_1.png

Àrees Verdes Marines a més vol aprofitar els coneixements biològics dels estudis de diagnosi dels camps de boies i les zones abalisades de bany per crear una visió transformadora d'aquest espais com a reserves marines temporals i oferir les eines necessàries per promocionar activitats de descoberta de l'entorn marí per part de l'ajuntament i empreses locals......"

".........Àrees Verdes Marines és un projecte que busca aportar eines de gestió dels espais marins de gestió municipal, mitjançant la diagnosi ambiental del camps de boies i zones de bany abalisades, avaluant-­ne la seva compatibilització amb la preservació dels hàbitats, fent propostes de seguiment i millora i complint amb els requeriments del RD 79/2019.

DIAGNOSI AMBIENTAL DE ZONES DE BANY I DE FONDEIG, I PROMOCIÒ ECONÒMICA D'ESPAIS MARINS DE GESTIÓ MUNICIPAL

FONS SUBMERGITS. DIAGNOSI I PROMOCIÓ

Àrees Verdes Marines     

www.areesverdesmarines.cat     

info@areesverdesmarines.cat                                     

 

Xavier Munill  

Bufalvent. Estudi de la Mediterrània

  www.bufalvent.net // xaviermunill@bufalvent.net 

672614849 

 

 

Boris Weitzmann

Biòleg, tècnic marí

weitzmannboris@gmail.com 

649687607

Estudi, difusió, conservació i millora del medi ambient

bottom of page