top of page
facebook_cover_photo_1.png

DIAGNOSI AMBIENTAL DE ZONES DE BANY I DE FONDEIG, I PROMOCIÒ ECONÒMICA D'ESPAIS MARINS DE GESTIÓ MUNICIPAL

De forma global Àrees Verdes Marines elabora els següents resultats:

 

 • Estudi inicial de recursos previs existents i dades de referència.

 

 • Diagnosi de la instalꞏlació del sistema d’abalisament, indicació i proposta, si fos necessari, de canvis en els llocs o sistemes d’instalꞏlació dels sistemes de fondeig, amb l’objectiu de la protecció del fons marí.

 • Estudi dels fons submergits mitjançant mètodes indirectes.

 

 • Estudi directe dels fons submergits, al camp per calibració i corroboració de dades.

 

 • Documentació tècnica en relació als hàbitats i espècies del fons marí de les zones on es porta a terme el muntatge del sistema d’abalisament en tots els seus elements.

 

 • Informe justificatiu de l’adequació de l’actuació als criteris de compatibilitat i de la seva contribució a la consecució dels objectius ambientals. En el cas d’actuacions que es duguin a terme en espais marins protegits, aquest informe inclou a més una anàlisi específica en relació amb els valors protegits presents en aquests espais i una justificació que l’actuació és compatible amb la conservació d’aquests valors.

 

 • Cartografia

  • Cartografia de distribució d’hàbitats i espècies singulars del fons marí.

  • Cartografia dels fons i dels sistemes d’ancoratge utilitzats en el sistema de fondeig i en desús.

  • Cartografia de les boies en superfície relacionades amb el sistema d’ancoratge.

 

 • Elaboració de propostes detallada d'itineraris submarins amb ulleres i tub.

 

 • Disseny de materials divulgatius de cada itinerari amb informació de l'espai , dels itineraris recomanats, de la fauna característica, del material necessari per realitzar l'activitat i de les normes de seguretat a seguir.

 

 • Disseny de panells informatius específics per cada espai.

 

 • Realització d' activitats de descoberta submarina destinada a les escoles locals, mitjançant empreses locals.

 

 • Establiment d'un pla de monitorització i seguiment de les àrees de bany implicant a la ciutadania.

FONS SUBMERGITS. DIAGNOSI I PROMOCIÓ

Àrees Verdes Marines     

www.areesverdesmarines.cat     

info@areesverdesmarines.cat                                     

 

Xavier Munill  

Bufalvent. Estudi de la Mediterrània

  www.bufalvent.net // xaviermunill@bufalvent.net 

672614849 

 

 

Boris Weitzmann

Biòleg, tècnic marí

weitzmannboris@gmail.com 

649687607

Estudi, difusió, conservació i millora del medi ambient

bottom of page