top of page
facebook_cover_photo_1.png

DIAGNOSI AMBIENTAL DE ZONES DE BANY I DE FONDEIG, I PROMOCIÒ ECONÒMICA D'ESPAIS MARINS DE GESTIÓ MUNICIPAL

El projecte Àrees Verdes Marines actua a dos nivells:

 

En primer nivell, caracteritzant els fons marins, avaluant els impactes dels sistemes de fondeig, i monitoritzant la biodiversitat d'interès natural. Senes caure en el tòpics de l'impacte ambiental, Àrees Verdes Marines, avalua des d'una visió independent dels gestors dels espais l'estat de conservació dels hàbitats associats als sistemes de fondeig i proposa actuacions realistes per poder compatibilitzar els usos de del litoral amb la preservació del medi ambient.

Complint amb els requeriments del RD 79/2019.

El projecte "Àrees Verdes Marines" vol actuar oferint una visió transformadora de les platges, entenent­-les no només com un espai lúdic sinó transformant-­les amb zones amb valor ambiental afegit, enteses com a espai naturals de protecció temporal on les diferents empreses locals poden realitzar­-hi activitats de descoberta del territori i posar de relleu els valors ambientals. 

I en segón nivell, aprofitant tota la informació obtinguda en les avaluacions d'impacte, dels sistemes de fondeig i caracterització del fons per oferir una idea transformadora dels espais litorals com a zones d'interès natural, transformant així les zones de bany de zones lúdiques a zones on es poden realitzar activitats de descoberta ambiental. 

FONS SUBMERGITS. DIAGNOSI I PROMOCIÓ

Àrees Verdes Marines     

www.areesverdesmarines.cat     

info@areesverdesmarines.cat                                     

 

Xavier Munill  

Bufalvent. Estudi de la Mediterrània

  www.bufalvent.net // xaviermunill@bufalvent.net 

672614849 

 

 

Boris Weitzmann

Biòleg, tècnic marí

weitzmannboris@gmail.com 

649687607

Estudi, difusió, conservació i millora del medi ambient

bottom of page